Taal Bundu

Taal Bundu 


First performance at Capitol, Stockholm -09
Saxophone Quartet + EAM
Duration: 11´00
Composed: 2006-2009
– Commissioned by the Swedish Royal Institute –

Available on the CD “Dedicated” released by Chamber Sound


Other performances

“Skolkonserter” at Tulegatan 53, Stockholm -09
“Studio 53”, Tulegatan 53, Stockholm -09

 

Programkommentar

Stycket Taal Bundu är inspirerat av traditionell nordindisk musik och en traditionell melodi i 8 1/2 fjärdedelstakt har använts som grund för stycket. Saxofonstämmorna spelar variationer på melodin med olika spelsätt, bl.a. genom att spela utan munstycke, samt rytmiska ackompanjemang till melodin när den i bearbetad form förekommer i EAM-stämman. Det rytmiska ackompanjemanget varieras ständigt under styckets gång, likt en tablaspelares variationer i rytm och klang.
Taal Bundu är det första av fyra verk som komponerats av Paulina Sundin under hennes tid som ”Composer in Residence” för CoMA. Stycket är tillägnat Stockholms saxofonkvartett och är ett beställningsverk från Rikskonserter i samarbete med CoMA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s