Öronblick

Öronblick

Öronblick is part of the larger project Textile Tones that consists of eight separate smaller projects that have the same theme: interaction between the medium of textile and sound/music.
Öronblick is a unique project created for the premises of the Textile Museum in Borås and was shown 7 September to 23 November 2003.
A textile-light-sound/music-installation where textile and music worked together as an integrated whole. The project consisted of several modules that were situated in a deliberatly darkened exibition area of over 100 square meters. Five different electro-acoustic pieces by Paulina Sundin were played, three of them in 5:1-surround format.

Collaborators:
Textile Artist: Britt-Marie Hansson
Composer: Paulina Sundin

Commissioned by: 
Stiftelsen Musik i Väst
Project Co-ordinator: Staffan Albinsson
Textile Museum in Borås
Project Co-ordinator: Rolf Danielsson

Öronblick – in Stenungsund!
Three out of five installations from the project Öronblick was exhibited at Galleri Koch in Stenungsund in Sweden during July 2004; Utresa, Joker and Med lekande kval.

Images from the exhibition at the Textile Museum in Borås:

Installation 1+2: Clandestine Parts + Med lekande Kval
Installation 3: Joker
Installation 4: Klotet
Installation 5: Utresa

Article in IMPULS!

Review 1
7 October 2003 Borås Tidning
Written by Inger Landström

“I Textilmuseets utställning Öronblick – en ombonad grotta av ljus och ljud, väcks starka känslor av skiftande slag – men framför allt en stor glädje. Det förunderliga samspelet mellan Britt-Marie Hanssons vävar, sä lätta och genomlysta och samtidigt exakta i uttrycket, och tonsättaren Paulina Sundins mjukt melodiska men innehållsrika och mångtydiga ljudklanger skapar lugn och själsro samtidigt som tankarna flyger iväg. Här kan man bli sittande länge, i lyssnande och eftertanke. […] Den sista stationen, Joker, består av ett helt nytt verk skapat av de båda konstnärerna i samverkan. Här framstår de vävda bildsekvenserna med sina lekfullt minimalistiska tecken som ett slags notskrift till Paulina Sundins märkvärdiga ljudinstallationer – detta är något jag aldrig sett eller hört förut men ändå på något vis känner igen. Och det är mycket, mycket njutbart!”

Review 2
12 July 2004 Bohusläningen
Written by Nen Arnell

“Av sommarens stora utbud av utställningar är det många som går att hoppa över, däremot inte Öronblick som hela juli visas på Galleri Koch i Stenungsund.
Utställningen är en konsert i bild- och ljudupplevelser. Ett totalverk, skapat av textilkonstnär Britt-Marie Hansson från Göteborg och tonsättare Paulina Sundin, Stockholm, och har kommit till på initiativ av Musik i Väst och Textilmuseet i Borås. De två konstnärinnorna har båda rönt uppmärksammade framgångar inom sina områden. Britt-Marie Hansson bland annat med sina stora vävda konstverk som följer väggarna på alla våningarna i Göteborgsoperan.
Paulina Sundin har som kompositör av elektroakustisk musik fått sina verk framförda i radio både här, i P2, och utomlands, i konserter och på internationella festivaler. Hon forskar också i komposition och arbetar med en doktorsavhandling i ämnet.

[…] Båda konstnärinnorna är mycket skickliga i sitt hantverk, ännu större är deras konstnärliga förmåga.

[…] Bild- och ljudverket Öronblicks vernissage hörde samman med invigningen av Stenungsunds kammarmusikfestival. Galleri Kochs lokaler kan inte rymma verket i sin helhet, inte heller visa det i ett mörklagt rum vilket Öronblick är skapat för. En del av ljudkonsten har fått utelämnats och ett av verken har helt tagits bort. Här blir det något av en kammarversion, men en intensiv upplevelse som får mig att önska att en större utställningslokal här i Bohuslän visar Öronblick i hela sin originalversion. Det är säkert fler med mig som vill uppleva detta. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s