Li Shin Chuen

Li Shin Chuen

First performance at The Music Academy, Stockholm -98,
EAM
Duration: 8´00
Composed: 1998
– Commissioned by the Swedish Royal Institute –
– Swedish contribution in Rostrum -98 –


Other performances

EK AB 20-year ann., Nybrokajen 11 -98
Ladies Next, Kulturhuset in Stockholm -98
EAM-festival in Skinnskatteberg -98
EAM-festival in Bourges, France -98
Klanglandschaft, Berlin -98
NICE-festival in Vienna -98
Swedish National Radio -98 (Swedish contrib. in Rostrum -98)
FN-day in Thomas church in Västerås -98
Warsaw Autumn -98
The Danish radio -99
New York -99
Rien á voir, Canada -99
Kristianstaddagarna, Kristianstad -01
New Music Festival in Halmstad -02
Ars Sonora, Spain -06
EAM-webcast -07
LARM festival at Kulturhuset, Stockholm -07
Swedish Radio P1 -08
Swedish Radio P2 -08

 

Released on CD 1:2:3: FYCD 1012, 2000 www. fylkingen.se/fr_12.html


Review 1 (4)
Sunday 31 May 1998 Svenska Dagbladet
Written by Erik Wallrup

“En tidigare version av Paulina Sundins elektroakustiska Li Shin Chuen kunde också höras på Nybrokajen 11 tidigare i våras; ett stycke som redan då övertygade skarpt med subtilt formade klangobjekt i säkert bestämda klangrum och ett öppet harmoniskt arbete. Intrycket har skärpts.”


Review 2 (4)
Monday 26 October 1998 VLT
Written by Erik Johan Lif

“Paulina Sundins Li Shin Chuen är ett av de vackraste elektroakustiska stycken jag hört. De utdragna, meditativa klangerna bildar ett harmoniskt underlag åt mer rytmiska ljud, som enligt Sundin inspirerats av rörelserna i en kinesisk kampsport”


Review 3 (4)
12 March 1998 Svenska Dagbladet
Written by Carl-Gunnar Åhlén

“Paulina Sundins högtalarstycke Li Shin Chuen förtjänar ett bättre öde än att klämmas in på sista raden. Hennes handlag är den känsliga poetens”


Review 4 (4)
Saturday 30 May 1998
Written by Martin Nyström

“[…] att i övrigt söka något gemensamt hos den grupp av sex kvinnliga tonsättare som framträdde i Kulturhusets hörsal i torsdags kväll, förutom att de är del av samma tid, är nog inte riktigt relevant. OPUS 96, som de kallar sig, skall inte uppfattas som en estetisk programförklaring utan som en plattform för en trevande men envis vilja hos var och en att söka sin individualitet.
Och denna sökande fanns det rikligt av. Exempelvis i Paulina Sundins bandstycke “Li Shin Chuen”, som effektfullt för in ljuden av en kropp i rörelse i sitt elektroniska klangrum tills man tror sig höra en dansares ljudliga avtryck i ett nedsläckt rum.”


Program note

This piece was concieved after I discovered the chinese martial art of Shaolin Chuen. Originally, this art of self-defense was practised by chinese monks, but has in modern times spread throughout the world in competition with other oriental martial arts. The part of Shaolin Chuen that me attracted me was the elegant, almost dance-like patterns of movement. The choreography of the fists and feet which controlls the fluid motions of the combatants has, with its emphasis on aesthetics and the pursuit of harmony, very artistic qualities. As a composer I have attempted to incorporate my impression of these qualities in my electro-acoustic music. Li Shin Chuen or “A Formed Fist” was commissioned by the National Consert Institute of Sweden.

Programkommentar

Idén till det här stycket fick jag efter att ha studerat den kinesiska kampsporten Shaolin Chuen. Denna självförsvarskonst utövades från början av enkla kinesiska munkar men har med tiden spritt sig över världen i konkurrens med andra orientaliska kampsporter. Det som attraherade mig med Shaolin Chuen var det eleganta, nästan dansanta rörelseschemat. Den nävarnas och fötternas koreografi som styr kombattanternas rörelser har, med sin estetik och sitt sökande efter harmoni, stora konstnärliga kvaliteter. Som tonsättare vill jag tolka mina intryck av dessa. Li Shin Chuen eller “en formad näve” är ett beställningsverk av Svenska rikskonserter.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s