Inside Round

Inside Round 

First performance at Stockholm Electronic Music Festival -95
Video
Duration 11´00
Created 1995
– Commissioned by the Swedish Royal Institut –


Other performances

Fylkingen, Stockholm -95
Swedish National Radio -95
Nike, SvT channel 1 -96
Glockenhaus, Hamburg -96
Snittpunkt, Linköping -96
ISEA in Rotterdam -96
Nätverk -96, Gothenburg
Art and sound festival in Skövde -96
Art and sound festival in Växjö -96
County museum, Jönköping -96
Ars Digitalis, Berlin -96
Milano -96
Protego Musica 96, Rome
The N.Y. Hall of science, New York -96
T. Nordanstad Gallery, New York -96
The N.Y. Info. Techn. Centre, New York -96
Digital Salon, New York -96
Artnoise, Södertälje Konsthall -97
ISCM World Music Days in Seoul, Korea -97
EAM-festival in Bourges, France -98


Reviews
20 April 1997 in Svenska Dagbladet
Written by Eva Runefelt

“Den som, tack och lov, fått en egen skärm och som komponerar bild och musik till det fascinerande stycket !inside Round” är den i Sarajevo födda Dinka Pignon. I ett datoranimerat tredimensionellt rum med lätt bågnande diffust mjuka väggar visar sig en liten glödande punkt som växer med den dovt framväxande bandmusiken till ett klot med glödande innanmäte. När klotet fyller skärmen, spricker det upp i silhuetter av hetsigt stadsliv, för att så småningom försvinna ut i ett intet som på nytt skapar den vibrerande lysande punkten.
Med musik i hörlurar drivs det enkla förloppet långsamt runt. Musiken är skriven av Jens Hedman och Paulina Sundin, ett spännande samarbete där hög bildkvalitet, rolig användning av datoranimeringens möjligheter samt den suggestiva, underjordiskt brötiga och tunga musiken skapar en spännande, rytmisk koreografi där ljud och bild väger lika.”


Program note

Concept and image: Dinka Pignon
Music: Jens Hedman and Paulina Sundin

Inside Round is about the mind, flabbergasted in the face of existential absurdity. Reflecting upon the outside ongoing life it is exposed to and being an isolated world of its own at the same time. We create the world we belong to. We belong to the world we did not create. Feet on the ground, head in the sky. Bustle all around us, stars out of reach above.
A multimedia piece involving computer music and computer animation, combined with prerecorded video.
The picture, presenting a world on the edge between the real and the virtual, and the music, are equally significant. They are sometimes complementary, sometimes autonomous. The relationship between them is crucial to the piece – its expressivity and dynamics emerge form their interaction.

o Music realized at EMS.
o Animation and video realized at Konsthögskolan, Stockholm.
o Computer images generated on SGI Indigo with Alias Power Animator,
o Digital image transfer: GSP Film.

This production was made possible by the unstinting support of Eberhard Höll and Peter Hellbom of the video and Computer Departments of Konsthögskolan, by a commission from Svenska Rikskonserter, and by help from GSP-Film. In collaboration with Nanco Data of Gothenburg and Silicon Graphics Sweden.


Programkommentar

Ett multimedialt verk med elektroakustisk musik, 3D datoranimation och video. Ett försök att gestalta den “existentiella ensamheten och absurditeten” som en av människans mest fundamentala sinnesstämningar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s